Các cơ quan , doanh nghiệp cần tăng cường công tác bảo vệ trong tình hình mới

Theo đánh giá của cơ quan công an, đến nay, các ngành kinh tế trọng điểm như: ngân hàng, kho bạc Nhà nước, điện lực, hàng không, bưu chính – viễn thông, giao thông – công chính, tài nguyên – môi trường, các cơ quan, doanh nghiệp lớn đóng trên địa bàn các tỉnh, thành đều đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ  trật tự an ninh với lực lượng công an. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an ninh kinh tế (ANKT), an ninh nội bộ (ANNB) được bảo đảm, ý thức cảnh giác của cán bộ, viên chức và người lao động được nâng cao, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) chuyển biến tích cực.
Tuy nhiên, do lợi nhuận, một số cơ quan, doanh nghiệp có hiện tượng xem nhẹ công tác bảo vệ ANTT, ANKT, ANNB và công tác quản lý cán bộ, dẫn đến những sai phạm đáng tiếc; nhiều doanh nghiệp còn nặng hình thức, thiếu các biện pháp thực hiện, các mô hình phòng – chống tội phạm chưa được nhân rộng; một bộ phận cán bộ, viên chức chưa ý thức được trách nhiệm.

Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp cần triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng – chống tội phạm gắn với thực hiện mô hình cơ quan, doanh nghiệp an toàn, tự quản, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng – chống tội phạm trong tình hình mới. Các cơ quan, doanh nghiệp cần gắn công tác bảo đảm ANNB, ANKT với bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mặt khác các cơ quan, doanh nghiệp ở mỗi địa phương cần quan tâm, tiếp nhận, giải quyết việc làm cho số đối tượng đi tù về, các đối tượng hoàn thành việc cải tạo ở các cơ sở giáo dục để họ có cơ hội hoàn lương, không tái phạm, giảm gánh nặng cho xã hội; đồng thời góp phần xây dựng quỹ hỗ trợ cho các công dân dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm để động viên, khuyến khích mọi người cùng tham gia giữ gìn ANTT.

Nguồn : Anninh24h.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0912.109.338 CHAT NGAY